Ważne informacje

2014-11-15 14:16

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”
                                                                                                    Janusz Korczak
                                                                                     

              W dniu 27 listopada 2014 roku w PSP nr 3 w Radomiu  odbyła się debata poświęcona Koncepcji Pracy Szkoły w oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny ,zaopiniowany przez Radę Rodziców 30 sierpnia 2007 roku.W debacie wzięli udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady rodzicówi nauczycieli a także pedagog i psycholog szkolny.  Za przebieg odpowiedzialna była p. Urszula Imbor, opiekun SU, która poprowadziła spotkanie.
           W I części debaty uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wypowiedzieli się na temat sposobu podejmowania decyzji, dotyczących różnych życia szkoły, dokonując diagnozy stanu obecnego. Każda grupa określała, które  decyzje w PSP nr 3 podejmowane są wyłącznie przez społeczność uczniowską lub władze szkoły, a które wspólnie albo po konsultacji z uczniami.
           II część dyskusji to wymienianie się spostrzeżeniami na powyższy temat i rekomendowanie zmian zaproponowanych przez uczestników debaty.
          W części III dyskutowano na temat wybranych przez uczniów zagadnień z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły. Swoje zdanie wyrażali zarówno nauczyciele,w szczególności pedagog i psycholog, uczniowie jak i rodzice.
          W podsumowaniu  dysputy przedstawiciele grona pedagogicznego i dyrekcji podali propozycję działań sprzyjających rozwojowi szkoły, pozytywnie przyjętą przez wszystkich dyskutantów.
          Debata przebiegała w przyjemnej i spokojnej atmosferze. Dorośli wykazywali ogromne zrozumienie dla potrzeb uczniów, będąc pod wrażeniem ich otwartości i kreatywności.

                                                            Opiekun SU i uczestnik debaty – Urszula Imbor

 


 

 

Przedstawienie jasełkowe kl. 4a

2014-11-15 14:15

 Żywa tradycja przedstawień jasełkowych sięga czasów średniowiecznych, a za jej twórcę uważany jest św. Franciszek z Asyżu.Strona: 1 z 1
Wybierz stronę:1
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2015. Projekt i wykonanie Prestiz.pl