Rys historyczny
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/14
  Zajęcia Pozalekcyjne
  Program Wychowawczy
  Aneks do Programu Wychowawczego
  PROGRAM PROFILAKTYKI
  Program Poprawy Efektywności Wychowania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Druki i formularze
  Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywnoci Wychowania
  Raport 2010/11
  Osiągnięcia uczniów edukacji wczesnoszkolnej
  Plan zajęć oddziałów " O "
  Europejski Program Owoce w szkole
  Plan zajęć kl I - III
  Kalendarz imprez szkolnych
  Zajęcia pozalekcyjne
  Ważne terminy
  Dorobek szkoły w latach 2007 - 2012
  Samorząd Szkolny
  Rada Rodziców
  Stowarzyszenie "NASZA TRÓJKA"
  Osiągnięcia sportowe 2007 - 2012
  Plan Lekcji
Galeria zdjęć
  Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014
  Wyniki XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego - powiat 2014
  Dzień otwarty szkoły
  Rekrutacja klasa I 2014-2015
  REGULAMIN XI EDYCJA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  Polonistyczna Sowa 2013
  Wyniki Konkursu Plastycznego pt. "Obrazki z historii Polski według kronikarza, księdza Jana Długosza"
  Regulamin - XVI Edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
  Rekrutacja klasa I pływacka
  XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski-wyniki
  Zagłosuj na projekt obywatelski dotyczący budowy boiska do piłki siatkowej oraz ręcznej
  Festyn 07.06.2014
  XIV Regionalny Konkurs Recytatorski
  Najnowsze
  Konkursy - wyniki
  Inne wydarzenia
  Pamiętasz te chwile
  Publikacje
Kontakt
©Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Liczba odwiedzin Licznik odwiedzin